Ďalším Biblickým príhovorom
na 18. nedeľu po Svätej Trojici – 11. október 2020,
nám poslúžila, evanjelická a. v. farárka
PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková,
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Hlohovci.