Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Základom pre príhovor jej bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša, zo 7 kapitoly, 11 až 17 verša.