Témou dnešnej 15. nedele po Svätej Trojici,
na ktorú nám pripravil biblický príhovor brat farár Mgr. Marek Tomčík
je bremeno ustarostenosti.
Základom výkladu slova Božieho bol text
z evanjelia podľa Matúša, zo 6. kapitoly, verše 19 – 34.