Dnešný biblický príhovor si pre nás pripravil
brat farár Mgr. Peter Soták.
Základom jeho príhovoru bol text z 37. žalmu 7. verša.