Na dnešnú nedeľu, kajúcu nedeľu
si pre nás výklad slova Božieho
pripravil brat farár Mgr. Ján Meňky
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach.
Základom kázania slova Božieho
mu bol text z evanjelia podľa Lukáša z 19 kapitoly, 41 – 48 veršu.