Na prvú nedeľu v bezslávnostnej časti cirkevného roku
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
brat farár Mgr. Jozef Vereščak.