Na prvú nedeľu po Svätej Trojici a začiatok bezslávnostnej časti cirkevného roku
si pre nás pripravil výklad slova Božieho
evanjelický farár Mgr. Martin Bobák.
Základom dnešného príhovoru mu bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 16, 19 – 31.