Na dnešnú 10. nedeľu po Svätej Trojici – Nedele pokánia, 16. augusta 2020 sme pre vás pripravili Biblický príhovor z Evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Zvolene. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Mojzsis