Milí bratia, milé sestry aj na 1. nedeľu po Svätej trojici – 14. júna 2020  Vám prinášame Biblický príhovor, z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Slovom Božím nám dnes poslúži evanjelický a. v.  farár Mgr. Ján Meňky.