Na dnešnú 7. nedeľu po Svätej Trojici – 26. júla 2020, sme si pre Vás pripravili Biblický príhovor z pera evanjelickej a. v. farárky Mgr. Ľubomíri Mervartovej.