Aj túto nedeľu môžete sledovať Biblický príhovor na 6. nedeľu po Svätej Trojici – 19. júla 2020, z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine. Kazateľkou slova Božieho je evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.