Na 5. nedeľu po Svätej Trojici – 12. júla 2020, Vám prinášame Biblický príhovor z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Poprade Veľkej. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr. Jozef Vereščak.