Prinášame vám ďalší so série Biblických príhovorov
na 15. nedeľu po Svätej Trojici – 20. september 2020.
Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v. farárka
Mgr. Oľga Klátiková z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.