Prinášame Vám Biblický príhovor na 14. nedeľu po Svätej Trojici,
z pera brata doc. PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD.,
brata generálneho biskupa v. v., evanjelického farára
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.