V 13. nedeľu po Svätej Trojici – 6. septembra 2020
nám poslúžil slovom Božím,

evanjelický a. v. farár, dištriktuálny biskup v. v., Mgr. Milan Krivda
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Hrachove.