„Bdejte teda každého času a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať. A postaviť sa pred Synom človeka.“
L21, 36

Ilustračné foto: pixabay.com