Príprava na posledné veci

Príprava na posledné veci

Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo „Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári...