Quo vadis, Tranoscius?

Quo vadis, Tranoscius?

Od obchodnej spoločnosti k účelovému zariadeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? Zúčastnila som sa ako akcionár a ako splnomocnený zástupca iných akcionárov Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tranoscius, a. s., konaného dňa 26. 6. 2020. Využila som...
„Zložitá situácia“ – platy duchovných

„Zložitá situácia“ – platy duchovných

Farár Ján Bunčák, predseda ZED-u, v časopise MELANCHTON č. 1/2020 sa v článku „K zákonu o financovaní cirkví„ zaoberá platmi, resp. odmeňovaním našich duchovných a analyzuje výšku podpory cirkví zo strany štátu v jednotlivých časových obdobiach. Neuvádza, v čom vidí...