„Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých.
Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.“ 

Mt 24, 12 – 13