Dr. Martin Luther  

Či je správne utekať pred smrťou (1527)

Od augusta do novembra 1525 zúril vo Vroclave mor. Mestské zastupiteľstvo vydalo prísne nariadenia, aby zabránili jeho šíreniu, najmä proti chorým, ktorí sa nedbalo správali voči zdravým a mohli ich infikovať. Tí, ktorí mohli utiecť pred morom, opustili mesto. Takto vznikol problém medzi evanjelickými farármi, či je správne z tejto smrti utiecť. Túto otázku položili aj Lutherovi. Po čakaní na odpoveď svoju žiadosť zopakovali. Medzitým aj Wittenbergu hrozil mor.

Zatiaľ čo Luther, ktorého postihli rôzne iné choroby, pracoval s prerušovaním na výklade Písma (koniec júla až koniec októbra 1527), mor skutočne prepukol vo Wittenbergu (august až december 1527). Keď sa aj univerzita, profesori i študenti presťahovali do Jeny, Luther ich varoval, aby neboli príliš vystrašení.

Napriek výzve kurfirsta Johanna, aby sa tiež presťahoval do Jeny, s Bugenhagenom a dvoma kaplánmi vo Wittenbergu prednášal a kázal a slúžil ako duchovný pastier núdznym. Písmo jasne ukazuje, ako viera dáva slobodu konaniu. ska však dáva slobodu trpieť. Luther sa vydáva cestou, ktorá sa vyhýba tak zbabelosti ako i fatalizmu.  (WA 23; 338-379)

Ctenému doktorovi Johannesovi Hessovi, farárovi z Vroclave, a jeho spoluslužobníkom v Kristovom evanjeliu. Martin Luther

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. Už dávno som dostal vašu otázku, ktorú ste mi poslali sem, do Wittenbergu, konkrétne: či je správne, aby kresťan utiekol v prípade všeobecnej smrti (moru), a mal som na ňu odpovedať už dávno. Ale Boh všemohúci ma istý čas vychovával a držal pod palicou tak silno, že som nedokázal ani dlhšie čítať, ani písať.

Tak som si tiež pomyslel: Pretože Boh Otec všetkého milosrdenstva ťa tak hojne obdaroval všemožným porozumením a pravdou v Kristovi, sám budeš schopný rozhodnúť a vyriešiť prostredníctvom jeho ducha a milosti tieto i väčšie otázky bez mojej rady. Ale pretože neprestávate naliehať a natoľko sa ponižujete, že túžite poznať aj môj názor na to, aby (ako učí sv. Pavel) „ste všetci rovnako hovorili a jednako mysleli a zmýšľali“, „buďte jednomyseľní“, „zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ“ (1Kor 1, 10; 2Kor 13, 11; Fil 2, 2), týmto vám dávam na vedomie svoj názor, nakoľko ma Boh obdaroval milosťou a ja som porozumel….

Preklad bude uverejňovaný postupne na viacej častí

Pripravil:
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračný obrázok: wikipedia.org

%d blogerom sa páči toto: