„Ako chcete, aby ľudia činili vám,
tak aj vy čiňte im
.“

L 6, 31