„Ak nečiním skutky svojho Otca, neverte mi.
Ale ak ich činím, aj keď ste mne neverili,
verte tým skutkom, aby ste poznali,
že Otec je vo mne a ja v Otcovi.“

J 10, 37 – 38