„Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto,
aby vás videli; ináč nemáte odplaty u svojho Otca,
ktorý je v nebesiach
.“ 

Mt 6, 1