A my sme poznali a uverili.
To s tým sme išli do sveta.
V tej chvíli totiž, v onej chvíli
už vedeli sme čo povedať.

Nebolo treba našeptávať
a nutkať do reči.
Skôr bdieť, aby sa nával
nejako nevzpriečil.

Dali sme Vám svedectvo
nie hru slov, nálad, rozmaru.
Vyzdvihli Vieru na prestol,
VYZNANIE dali do daru.

To svedectvo i po stáročiach
zostáva.
Zavesená vekov na stožiar
veje zástava

To svedectvo je most
(je príklad stálosti),
po ňom sa bude môcť
do nebies časnosti.

Zavesené na kríži
čneje do vekov.
Vždy Krista priblíži
a vždy je s človekom.

Ján Herich