Pri príležitosti 35. výročia ordinácie, si dovoľujeme pogratulovať bratovi generálnemu biskupovi v. v. doc. PhDr. Mgr. Milošovi Klátikovi PhD. a zborovému farárovi Mgr. Jánovi Meňkymu.

V roku 1986 boli, bratom generálnym biskupom Prof. Dr. Jánom Michalkom, vo Veľkom chráme v Bratislave, ordinovaní šiesti absolventi bohosloveckej fakulty:

  • Ladislav Devečka
  • Miloš Klátik
  • Ján Meňky
  • Martin Šoltés
  • Miloslav Velebír
  • Maroš Urban

Ladislav Devečka a Miloslav Velebír pôsobia v zahraničí, Martin Šoltés a Maroš Urban už nie sú medzi živými.

Bratovi Milošovi Klátikovi a Jánovi Meňkymu vyprosujeme od Pána Boha hojnosť požehnania a vytrvalosti aj v ďalších rokoch na Pánovej vinici.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku