„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom,
lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať,
alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne.
Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“
Mt (6, 24)

Real or fake? −„Je to skutočné alebo podvod?“ − to je názov súťažnej relácie, v ktorej prezentujú neuveriteľné videá a súťažiaci má uhádnuť, či je záznam z videa skutočnosťou, alebo podvodom. Neuveriteľné kúsky! Muž na motorke surfujúci na vlnách, bejzbalista odpaľujúci loptičky bez jedného minutia. Alebo „Robin Hood“ z Dánska − lukostrelec, ktorý na kolieskových korčuliach vystreľoval v rýchlosti šíp za šípom a neminul ani jeden cieľ. Vrcholom bolo zasiahnutie čepele na ostro postaveného noža, ktorý rozpolil šíp pozdĺž na dve súmerné polovice. Neminul ani jeden cieľ. V závere odborníci komentujú záznam na videu. Záznam na videu komentovala i najlepšia americká lukostrelkyňa. Pokúsila sa o podobný kúsok. Za cieľ jej postavili ostrú hranu noža. Minula ju prvým šípom, minula druhým, minula tretím. Zasiahla čepeľ až štvrtým šípom. Poznamenala: „Robin Hood z Dánska je dobrý, ibaže z videa sú vystrihané všetky jeho neúspešné pokusy.“

Vo virtuálnom svete sa dá vyrobiť úžasná „realita“. Ale čo v duchovnej sfére, v službe Pánu Bohu? Sme skutoční? Boli sme skutoční? Koľko je tam imitácie? Dnes reflektujeme tridsať rokov od pádu komunizmu v našej spoločnosti. Spomínam si, že ako začínajúci kaplán som bez väčšieho rozmýšľania podpísal vernosť socialistickej republike u okresného cirkevného tajomníka, čo bolo podmienkou súhlasu k duchovenskej službe. Podpísal som vernosť ateistickému štátu po tom, ako som pri ordinácii prisahal vernosť Pánu Bohu. Bol to paradox, v ktorom sme žili. Paradox, ktorý som pripustil.

Počúvame dnes z úst mnohých, ktorí spolupracovali so zločineckou organizáciou Štátnou bezpečnosťou, že tým slúžili cirkvi, že jej „držali chrbát“. Slúžili? Keď sa pozrieme do Božieho slova, vidíme, že to nie je možné. Mnohé veci sa dajú imitovať, napodobňovať, ale nie je možné slúžiť dvom Pánom. Nie možné slúžiť Bohu aj niekomu inému. Bohu aj svojej kariére, Bohu aj svojmu pohodliu a bezrizikovému životu, Bohu aj výhodám prameniacim z kolaborácie s protibožským systémom.

Ako vyzerá pravá služba Bohu? Jedinému Bohu?

Pozrime sa na Mordochaja, ktorý nie je ochotný pokľaknúť si pred Hamanom, aj keď mu ten postaví vysokánsku šibenicu. Iba Bohu sa bude klaňať a nikomu inému. Pozrime sa na Daniela, ktorý, aj keď vie, že skončí v jame s levmi, neprestane sa modliť a uctievať Boha. Prorok Izaiáš nám zanechal záznam o jednom doráňanom, zbitom služobníkovi Božom. Jeho príbeh môžeme sledovať aj v Novej zmluve. Má možnosť získať všetko bohatstvo sveta a jeho slávu. On obstál, odmietol. Namiesto toho berie na seba podobu služobníka a slúži Bohu cestou pokory, poníženia, výsmechu až po potupnú smrť na dreve kríža. Je to pre nás veľké šťastie. Beznádejný by bol náš údel bez jeho obete.

Dnes, 30 rokov po…, robíme invetúru a uvažujeme, aká bola naša služba. Koľko kompromisov sme urobili. Môžeme sa zaradiť do zástupu nekompromisných Božích svedkov, ako boli Mordochaj, Daniel a Ježiš Kristus?

Čas milosti ešte trvá. Boh nám dáva šancu na pokánie a nový začiatok k službe, ktorá vyžaduje odvahu, vyžaduje ísť do rizika, stať sa terčom útokov a výsmechu. Zápas so zlom trvá až do Kristovho príchodu v moci a sláve. Dnešná situácia v ECAV, keď je agent Štb rehabilitovaný a z úzadia i verejne riadi cirkev, si vyžaduje a potrebuje služobníkov, ktorí v tomto ohľade majú jasno a vedia, že nie je možné slúžiť dvom Pánom, že nie je možné sedieť na dvoch stoličkách, že je veľmi nebezpečné robiť tie isté hriechy a kompromisy so zlom.

V cirkvi sa prijímali zákony účelovo, pragmaticky, bez ohľadu na Božie slovo a Symbolické knihy. Je veľa toho, s čím je potrebné sa popasovať, zvlášť v mysliach mnohých, ktorí sú už v tom zabehnutí a daný stav im vyhovuje.

Vo veľmi nebezpečnej situácii bol Mordochaj, ale nakoniec na šibenici odvisol Haman. Danielova situácia sa zdala neriešiteľná, no nakoniec Pán Boh zasiahol zhora cez anjela a zavrel levom tlamy. Daniel bol vyzdvihnutý a protivníci skončili v jame, ktorú chystali Danielovi.

Had uštipol do päty Božieho služobníka, o ktorom píše Izaiáš, ale na veľkonočné ráno On vstáva a hadovi rozmliaždi hlavu. Postavme svoju službu do svetla Božieho slova a skúmajme, koľko je v nej reality a koľko fake-u − imitácie. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj… Amen.

Modlitba:
Pane náš Ježiši Kriste, vyznávame Ti, že v našej službe bolo veľa kompromisov. Je nám to veľmi ľúto.Prosíme Ťa o odpustenie a odvahu kráčať v Tvojich šľapajach. Daruj nám odvahu viery verne Ti slúžiť v čase milosti, ktorý si nám ešte daroval. Zmiluj sa nad nami aj nad svojou cirkvou.

Prosíme Ťa o požehnanie tejto konferencie. Daj, aby z nej vzišli uznesenia a vyhlásenia, ktoré pomôžu tým, ktorí tápu v temnote. Zmiluj sa nad nami a nalož láskavo s nami. Amen.

Mgr. Ján Meňky
zborový farár CZ Ev. cirkvi a. v. Michalovce