Od dnes 13. mája začal 3. ekumenický Kirchentag, ktorý sa tento rok koná vo Frankfurte nad Mohanom.

Pre opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu sa koná výlučne online – digitálne. Hlavným heslom stretnutia je verš z Evanjelia podľa Marka, zo 6. kapitoly, verš 38 „Choďte pozrieť“.

Kirchentag otvorili dnes o 10:00 slávnostnými ekumenickými službami Božími.

Kirchentag vyvrcholí v nedeľu 16. mája ekumenickou pobožnosťou pod holým nebom.

Viacej informácii nájdete: https://www.oekt.de/

Zdroj a foto: okte.de