Prieskum v Anglicku ukázal, že stúpla návštevnosť bohoslužieb po prechode do online priestoru počas pandémie.

Väčšina skúmaných cirkevných zborov použila nové kanály na udržanie kontaktu so svojimi veriacimi po vypuknutí Covid-19.

Pre mnoho ľudí je cirkev stále veľmi dôležitá a rovnako ako aj udržiavanie spoločenstva a s ním spojenej spolupatričnosti, ktorá bola počas pandémie pre mnohých veriacich záchranou. Vďaka obmedzeniam, ktoré bránia fyzickým stretnutiam, a mnohým, ktorí zažívajú izoláciu, sa tieto nové spôsoby udržiavania kontaktu so zbormi ukázali ako veľmi populárne. Aj keď je veľa zborov opäť otvorených, stále plánujú pokračovať v online spoločenstvách a prenosoch, a tým privítať svoje nové i staré publikum späť vo svojich zboroch.

Viacej sa dočítate:
https://www.christiantoday.com/article/many.churches.saw.increase.in.attendance.after.switch.to.online.survey.finds/137120.htm

Zdroj: christiantoday.com
Ilustračné foto: unsplash.com