„Zaumieňte si teda,
že nebudete vopred rozmýšľať,
ako sa brániť
.“

L 21, 14