„Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete! Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! Jemu moc naveky vekov. Amen.“ (1Pt 5, 6 – 11)

 

V centre Bratislavy, na Obchodnej ulici, sa Filipínec Henry zastane svojich kolegýň, ktoré obťažuje cudzí chlap. Svalovec, ako ukazujú dokumenty, vedomý si svojej momentálnej prevahy, brutálne ubije, dokope na smrť Henryho, ktorý sa zastal druhých. Vyše 20-minútový záznam tejto udalosti je možné vidieť na internete. Nie je však vhodný pre citlivé povahy. Vyvrcholením tejto udalosti je, že prokurátor okresnej prokuratúry nenašiel dôvod zobrať tohto zabijaka do väzby a pustil na ho slobodu.

V súvise s touto udalosťou som počul veľmi emotívne zvolanie: „Pane Bože, v akej spoločnosti to žijeme? Kam sme sa to dostali?“

Pred vyše 600 rokmi sa jeden vzdelaný, bohabojný muž usiloval o nápravu cirkvi. Išlo vtedy hlavne o peniaze, moc a majetky, ktoré boli v centre pozornosti istých osôb. Mal odvahu postaviť sa, povedať pravdu, urobiť všetko preto, aby sa cirkev čo najviac podobala tej predstavenej v Božom slove. Aby bola cirkvou plnou evanjelia, lásky, pravdy, milosrdenstva, nevesta Kristova, zvestujúca Božiu vôľu i prezentujúca Božie nároky na človeka. Aby bola cirkvou, nesúcou svetlo temnote tohto sveta. Upálili ho.

„Pane Bože, čo to bola za doba? Pane Bože, čo to bola za cirkev?“

Jeden vzdelaný, bohabojný muž sa skoro 6 rokov usiluje, aby bol majetok ECAV spravovaný tak, aby prospech z neho išiel tam, kam má. Je vytrvalý, dôsledný. Napriek všetkým prekážkam a osočovaniu sa v jeho snažení blíži úspech. V poslednej chvíli ho „popravili“. Bez ohňa, inteligentne, demokraticky, zákonne, len nie morálne. Väčšina seniorov a seniorálnych dozorcov na kandidačnej porade dala najavo, že nestoja o človeka, ktorý zápasí o pravdu a cirkev. Vraj poškodzuje cirkev tým, že otvorene hovorí o problémoch.

„Pane Bože, o čo tu ide? Pane Bože, čo sú to za ľudia?“ Nechápu alebo nechcú pochopiť, že hriechy sa vyznávajú, a nie zakrývajú, že Božie požehnanie a odpustenie nepríde, pokiaľ sa budeme tváriť, že sme bezchybní, že sme nezlyhali, že niet čo vyznávať. Mlčaním sme prešli obdobie cirkvi, keď jeden udával druhého, keď sme žili v atmosfére strachu a nedôvery, keď sa jeden dostal na najvyšší post v ECAV vďaka spolupráci s diabolskými, protibožskými a proticirkevnými orgánmi. Neuznali sme svoje zlyhanie, nevyznali svoj hriech a teraz žneme jeho ovocie. Zakrývanie, mlčanie, tvárenie sa, že sa nič nestalo, pred Bohom neobstojí.

Je nepochopiteľné správanie prokurátora, ktorý necháva chodiť zabijaka po slobode. Je veľmi nebezpečné nechať ľuďom, ktorí nestoja o pravdu, rozhodovaciu moc v cirkvi.

Zostáva to na vás, členovia kandidačnej porady, či ste sa nechali zle informovať, či ste podľahli dlhodobému mediálnemu masírovaniu, alebo ste sa len ľahostajne pridali k mašinérii. Pravda zostáva pravdou, aj keď bude na chvíľu zatlačená do kúta. Požehnanie a rast cirkvi môžete čakať, ale nepríde bez vyznania zlyhania a pokánia.

Mamona má svoju moc. Božie slovo hovorí, že v posledných dňoch ľudia budú milovníkmi peňazí.

Cirkev tvoria hriešni ľudia, ľudia, ktorí v niektorých momentoch aj zlyhávajú, ale cirkev sa od sveta líši práve tým, že vie, čo má so svojimi zlyhaniam urobiť: Má ich uznať, oľutovať, prijať odpustenie a urobiť nápravu.

V 3. nedeľu po Trojici počujeme evanjelium z 15. kapitoly Lukáša, kde pastier necháva 99 oviec na pustatine a ide za jednou stratenou, a tiež napomenutie z 5. kapitoly 1. listu Petrovho. „Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás časom povýšil.“ Je to výzva pre nás všetkých, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

Takisto nám všetkým znie varovanie a výzva: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral, vzoprite sa mu pevní vo viere…!“ Pred očami sledujeme určitý zápas, ale nezabúdajme, že za týmto zápasom sa skrýva neviditeľný duchovný boj. Diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral. Koľkých už zožral. Koľko nenávisti a nelásky zasial. Koľko vzťahov rozbil. Koľkých nechal „popraviť“? Vzoprime sa mu.

Kain bol tiež varovaný, no nedal si povedať. Prepožičal svoje srdce i svoju ruku diablovi a zabil brata. Videl len seba a svoj záujem.

Bdejte! Buďte na pozore! Citlivo, duchovne, slovom Božím „merajme“ jednotlivé udalosti i skúšky, ktoré prišli do nášho súkromného života i cirkvi. Nedivme sa ohňu skúšok, akoby sa nám prihodilo niečo nezvyčajné. Pán Boh nás preosieva, len aby sme neprepadli. Majme odvahu seba i svoje konkrétne postoje postaviť do svetla Božieho slova a ujasniť si, o čo nám ide. Tvárou v tvár revúcemu levovi človek nemá šancu. Bez pomoci zvonku, bez toho, že Dobrý Pastier pribehne včas, sme pre leva ľahkou korisťou.

Evanjeliový text 3. nedele po Trojici nás uisťuje, že Dobrému Pastierovi Pánovi Ježišovi ide o každú jednu ovečku a zvlášť o tú nepodarenú a od Neho utekajúcu.

Buďme rozvážni, bdejme. Nejde o málo, ide o večnú slávu. Do nej sme povolaní v Ježišovi Kristovi a z nej sa nás snaží vytrhnúť revúci lev. Má svoje praktiky. Lož, polopravdy, pýcha, závisť, nenávisť sú jeho nástrojmi. Darí sa mu. Rozdeľuje. Reve, vytvára paniku a navodzuje atmosféru hrôzy. Nedostane sa však spod mocnej Božej ruky. Nemá budúcnosť a ani tí, čo sa pravde o sebe a o svojom hriechu otáčajú chrbtom.

Pokoriť sa pod mocnú Božiu ruku znamená nezakrývať svoj hriech, vyznať ho.

Golgota je na kopci, aby každý zďaleka videl cenu nášho vykúpenia. Nebolo lacné, stálo život Svätého – jediného bez hriechu. Doceňme Jeho milosť a neberme ju ľahkovážne.

Boh všetkej milosti, ktorý nás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíme, nás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! Jemu moc na veky vekov. Amen.

Ján Meňky

 

Modlitba

Pane Ježiši Kriste, buď nám všetkým milostivý.

Príď mi Kriste na pomoc,

odpusť hriech, znič jeho moc.

Amen.