„Omnoho blahoslavenejší sú tí,
čo počuli slovo Božie a zachovávajú ho
.“

L 11, 28