Viac než tridsať pokusov o „nabúranie sa“ do obsahu internetovej stránky www.volbyecav.sk v priebehu jedinej noci. Tak vyzerala snaha odstrániť informácie o voľbách, ktoré tvorcovia webu sprístupnili širokej verejnosti počas uplynulého týždňa na webe.

Stránka volbyecav.sk prináša evanjelikom a. v. na Slovensku prehľad o aktuálnom dianí v súvislosti s cirkevnými voľbami. V článkoch upozorňuje na to, ako kandidačné porady odstránili „nepohodlných“ kandidátov na cirkevné funkcie, ktorí počas svojho pôsobenia v cirkvi doposiaľ dbali na transparentné informovanie o problémoch, majetkových kauzách či daňových podvodoch.

Internetová stránka už od svojho spustenia zaznamenáva obrovskú sledovanosť, počet užívateľov internetu, ktorí si ju prezreli, v priebehu pár dní dosiahol niekoľko tisíc. To sa zrejme stalo tŕňom v oku pre tých, ktorí sa minulý týždeň neúspešne pokúsili nabúrať tento web a zamedziť čitateľom v prístupe k informáciám.