PREŠOV – Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu na svojom zasadnutí 14. júla vyhlásilo výsledok volieb na funkciu dozorcu Východného dištriktu.

Na základe zápisu sčítacej komisie vyhlásilo, že celkový počet konventuálov, ktorí sa zúčastnili volieb bol 9 822. Kandidát Ľubomír Pankuch, ktorý ako jediný prešiel kandidačnou poradou (tá vyradila Jaroslava Mervarta a neumožnila mu uchádzať sa vo voľbách o post dozorcu VD), získal 8 060 hladov, čo predstavuje 82,06 %.

Výsledky volieb budú vyhlásené vo všetkých cirkevných zboroch VD na hlavných službách Božích v 9. nedeľu po Svätej Trojici 29. júla. Týmto dňom sa zároveň začína apelačná doba.