„Všetci budú vyučení od Boha; každý,
kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne
.“

J 6, 45