„Kto chce prísť za mnou,
nech zaprie seba samého,
vezme svoj kríž na seba
a nasleduje ma
.“

Mt 16, 24