„Keď budete prosiť Otca o niečo,
dá vám to v mojom mene
.“

J 16, 23