Učitelia dnes oslavujú svoj deň

Dnešný deň, 28. marca, si každoročne pripomíname Deň učiteľov.

Deň učiteľov sa na Slovensku oslavuje 28. marca už od roku 1955. V tento deň sa pred 429 rokmi narodil pedagóg, farár, biskup, filozof a spisovateľ Jan Amos Komenský. Je považovaný aj za učiteľa národov, svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti, bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa či jeho intelekt.

„Do školy by sa nemali posielať len deti bohatých alebo mocných, ale všetky deti, chlapci a dievčatá, urodzených a neurodzených, bohatých a chudobných vo všetkých mestách a dedinách.“ J. A. Komenský

Prajeme k dnešnému dňu učiteľov, všetkým pedagógom veľa Božieho požehnania, síl, tvorivých nápadov a trpezlivosti do ďalšej, veľmi dôležitej práce, ktorú vykonávajú. Ďakujeme.

„Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ J. A. Komenský

Ilustračné foto: pixabay.com