Generálne presbyterstvo na svojom poslednom zasadnutí 16. júna 2021 schválilo harmonogram volieb na uprázdnené miesto generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

„Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nasledujúcich termínoch: 25. júla 2021, alebo 1. augusta 2021, alebo 8. augusta 2021.“

Zdroj: ecav.sk
ilustračné foto: unsplash.com