Sviatok Cyrila a Metoda (863), Sviatok Majstra Jana Husa (1415)

Dnes si pripomíname sviatok Cyrila a Metoda a zajtra sviatok majstra Jana Husa.

Pripájame audio nahrávku kázne brata farára Jána Meňkyho z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Michalovce.

Sviatok Cyrila a Metoda (863), Sviatok Majstra Jana Husa (1415)
Epištola: Prvý list Jánov 3, 13-19a
Evanjelium: Evanjelium podľa Lukáša 21, 12-19
Kázeň: Zjavenie Jána 2, 8-11
júl 5, 2022, Autor: Ján Meňky

 

Uverejnené so súhlasom autora
Ilustračné foto: pixabay.com