„Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy, sužujete spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva. Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť, a tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým. Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Pán: Na všetkých námestiach zaznie žalospev, na všetkých uliciach budú hovoriť: Beda, beda! a vyzvú oráča k smútku a nariekačov k žalospevu. I zaznie žalospev po všetkých viniciach, keď prejdem tvojím stredom, hovorí Hospodin.“(Am 5, 12 – 17)

Mnoho je našich priestupkov a početné sú naše hriechy v našej ECAV na Slovensku. A preto mlčím a cítim bôľ nad všetkým nami počatým zlom. Poddali sme sa modle, ktorú nám na výšiny postavil diabol. Zaviazal nám našou hriešnosťou oči a my, „ctiac zákon“, povýšili sme sa na jeho služobníkov. A tak mlčím a cítim bôľ. Ibaže ako vo videu, nami dávno natočenom, vidím: stratu jednej mysle na synodách, neplnenie jej uznesení, nezodpovednosť a povrchnosť postavených do úradu cirkvi, neriešenie vážnych priestupkov a zotrvávanie na malichernostiach, nechcenie vidieť nedostatky v hospodárení, povyšovanie sa nad iných, ktorí nie sú v úrade cirkvi, narastanie hnusnej pýchy, manipuláciu v kandidačných poradách, mravnostné priestupky ordinovaných i neordinovaných, túžbu a presadzovanie moci namiesto preukazovania služby, nerešpektovanie tých, ktorých sme si zvolili do úradu cirkvi, úpadok farárskeho stavu, hoci naň upozorňovali sami ordinovaní, podlizovanie sa svetu a pritakávanie jeho zvrátenému konaniu, potierajúcemu biblické učenie, vzájomnú nenávisť, nedbajúc na slovo Hospodina: „Mňa hľadajte a budete žiť.“ (Am 5, 4b)

A to video beží ďalej. Nie a nie ho zastaviť. Oči mi od žiaľu bez prestania slzia a ja už len ako cez hmlu vidím pastiersky list biskupa VD, v ktorom sa sedí na súdnom stolci, ale súdená je len jedna strana, ktorá je pred súdom pre konanie zla – Predsedníctvo ECAV a jemu blízki (nemenovaní) ľudia, určití (nemenovaní) pracovníci Tranoscia a najmä Evanjelický posol spod Tatier (len či ten 120-ročný starec ten súd ešte prežije). Tá druhá, ktorá má byť pre konanie zla súdená tiež, nie je prítomná, o tej druhej niet ani len zmienky, totiž o Evanjelickej jednote, iniciovanej nezodpovedne dištriktuálnym dozorcom VD Jánom Brozmanom a bývalým dozorcom ZD Vladimírom Danišom, jej časopisom Effatha, niekdajších vedúcich, nezodpovedne hospodáriacich osobách Reformaty, občianskom združení H.E.L.P. a jeho činnosti na rozvrate ECAV i jeho internetovými Reformačnými listami. Sudca akoby mal len jedno oko, mocné síce, to kyklopské obrie, ale predsa len jedno.

Mlčím, lebo je to čas zlý, vediac, že Ty, Hospodine, nás potrestáš a my budeme žalostiť v našich domácnostiach, chrámoch a svet sa radosťou roztancuje oblečený do dúhových farieb. Mlčím a v strachu čakám, majúc pred očami záver videa: Hospodin hromží zo Siona a prechádza stredom našej rozvrátenej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Video zhaslo, ostala len čierna plocha a moja otázka: Či ešte je čas plniť Hospodinove slová: „Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť, a tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým“? (Am 5, 14 a 15)

Hospodine, náš Bože. Prosíme, vojdi milostivo do stredu našej cirkvi, kajúcne prosíme, vráť sa k nám so svojou láskou, ktorú sme spomedzi seba vypudili našou pýchou a túžbou po moci namiesto túžby po pokornej službe. Kľačiac, nehodní, prosíme, nadeľ nám hojne pokoja, toho Tvojho, aby sme mohli s radosťou spievať spev o našej záchrane, to všetko pre zásluhy a v mene Syna, Pána Ježiša Krista a pri pomoci Ducha Svätého. „Hospodine Pane, odpusť. Hospodine Pane, prestaň, prosím.“(Am 7, 2 a 5) Amen.

Ondrej Mrlian