„A kdekoľvek by vás neprijali,
vyjdite z toho mesta a straste si prach z nôh
na svedectvo proti nim.“

L 9, 5