„Skutkom Božím je veriť v Toho,
ktorého On poslal.“

J 6, 29