„Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú;
radujte sa radšej, že vaše mená zapísané sú v nebesiach
.“

L 10, 20