Pripomíname si 30 rokov od začatia liptovskohrádockej synody ECAV na Slovensku (1991 – 1993).

Začala 1. júna 1991 slávnostnými službami Božími v Liptovskej Porúbke. Bolo to prvé zákonodarné cirkevné zhromaždenie, ktoré sa konalo po novembri 89. Reflektovala zásadné politicko-spoločenské zmeny v cirkvi. Prvé zasadnutie trvalo od 2. do 4. júna 1991. Pracovala v piatich výboroch a predsedali jej generálny biskup Pavol Uhorskai a generálny dozorca Milan Beňo. Bola novelizovaná cirkevná ústava z 1951.

Druhé zasadnutie synody bolo od 19. do 23 júna 1993 v Uhrovci-Striebornici. Predsedali mu Andrej Kvas, Pavel Uhorskai, Ivan Šenšel a Daniel Veselý. Na synode bol schválený ústavný zákon č.1 „Ústava evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku“

Zdroj: Evanjelická encyklopédia Slovenska
Foto: ECAV na Slovensku