9. nedeľa po Svätej Trojici

„Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané: Mené, mené, tekél, úfarsín. A toto je vysvetlenie: mené znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec; tekél znamená, že si bol odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký; perés znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom.“
Dan 5, 25 – 28

Dnešná nedeľa nám ukazuje starocirkevným evanjeliom, že nám Pán Boh dáva množstvo darov v živote, aby sme s nimi hospodárili. Každému dal dary. Nikto nemôže povedať, ja som nič od Pána Boha neprijal. Každému dáva dary nie na to, aby sme s nimi hazardovali, ale aby sme s nimi hospodárili. Človek rozlične nakladá s darmi danými od Pána Boha.

Nedáva nám len dary, ale bude od nás požadovať vydanie počtu.

Táto myšlienka sa ozýva aj z nášho textu.

Slovo Božie, ktoré je základom dnešného uvažovania nám predstavuje proroka Daniela.

Dostal sa do babylonského zajatia spolu s izraelským národom. Boli odvedení, aby ich prevychovali.

Prevýchova spočívala v tom, aby sa srdce Izraela odvrátilo od Pána Boha.

Všeličo sa ľudu sľubovalo, len aby Izraelci zanechali svoje náboženstvo, svojho Boha. Chceli im ukázať iného boha. Medzi nimi bol nabádaní, aby sa odvrátili aj mladí prorok Daniel so svojimi dvomi mužmi. Boli daní, aby sa učili chaldénskemu učeniu. Dávali im lepšie jedlo, len preto aby sa priklonili ku kráľovi. Daniel, aj keď mu boli dávané rôzne dary, povedal kráľovi, nechaj si svoje dary, nezrieknem sa svojho Boha a budem mu i naďalej slúžiť.

Ani počas tejto prevýchovy, Danielovej skúšky ho Pán Boh neopustil. Neprestal sa k nemu priznávať.

Kráľ usporiadal hostinu na svoje narodeniny. Na nej sa ukázala tajná (skrytá) ruka, ktorá napísala slová dnešného textu. Všetci ostali zdesení. Nikto z kráľových ľudí nevedel vysvetliť tento nápis, Boží odkaz pre kráľa.

V dejinách nášho národa, poznáme aj my, rôzne spôsoby na prevýchovu ľudí. Nielen v minulosti, ale aj dnes.

Z nášho textu počujeme slovo „mene“ – slovo, ktoré v preklade znamená sčítal. Pán všetko sčíta. Aj vlasy na našej hlave má Pán Boh spočítané. Pred Pánom neskryjeme nič. Nech sa nás snaží ktokoľvek prevychovávať, Pán všetko počíta. Počíta aj roky nášho života.

Slovo Božie z nášho textu pokračuje ďalej a hovorí tekel – odvážny. Všetci sme vážení na Božej váhe. Božia váha je spravodlivá. Pán Boh neklame, a ani nepodvádza, ako to robí človek. To je radostná istota pre nás.

Na konci nášho textu čítame, že výsledok kráľovho váženia na Božej váhe nebol dostatočný. Pred ľuďmi prospieval, no pred Bohom nie. Nebol schopný.

V našom zamyslení je veľké napomenutie pre každého z nás. Aký bude záver nášho hodnotenia až sa postavíme pred Pána a budeme počuť: vydaj počet zo svojho šafárenia. Obstojíme, alebo prepadneme?

Dajme na prvé miesto Pána Boha a potom obstojíme.

Mgr. Danka Marínková
evanjelická a. v. farárka v. v.

ilustračné foto: pixabay.com