„Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť,
nehodí sa pre kráľovstvo Božie.“

L 9, 62