Radosť z Krista

Radosť nech sa šíri, množí, že k nám prišiel už Syn Boží.
V biede sveta zrodil sa, nám otvoril nebesá.
Slávy Pán, Ty dieťa milé, daj nech už niet takej chvíle.
Chvíle, smútku, bolesti, čo zastrú nám Božie dni,
v ktorých láska Božia milá k človečenstvu sa sklonila.

Sklonila a potešila, dobro v srdciach obnovila,
aby v mysliach nebol hriech ale už len svätý smiech.
V skutkoch tela nech je čisto a cez slova nie je hmlisto.
Nech aj v nás zrie celý svet, že bez Teba dobra niet.
Vitaj dieťa premilené v Betleheme narodené.

Ľubomíra Mervartová

     lll

Požehnané prežitie Vianočných sviatkov

a

šťastný Nový rok 2022

praje

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku