„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti,
tak musí by
ť povýšený aj Syn človeka.“

J 3, 14