Vyzývam pána Brozmana, aby odstúpil z kandidatúry na post generálneho dozorcu. Nepotrebujeme takého dozorcu, ktorý píše o smrade a hnoji v našej evanjelickej cirkvi. Mnohí sme presvedčení, že sa na kandidátku dostal preto, aby v našej cirkvi robil rozkol.

Mám v rodine aj rímskokatolíkov, no nie sú to podvodníci, nič nezatajujú. Znášame sa ako bratia, asi preto, že si veci hovoríme otvorene a bez zahmlievania.

Viem, že pán Brozman je starostom vo svojej obci, nech ju teda riadi slušne, korektne a nevnáša svetské veci do našej cirkvi. Chce byť evanjelikom? Nech teda predloží doklad o tom, že nie je katolíkom. Neviem, akú misiu chce robiť týmto svojím konaním v evanjelickej cirkvi. Preto ho vyzývam, nech si vstúpi do svedomia a vzdá sa kandidatúry! Svojím doterajším konaním a zatajovaním informácií o sebe si skutočne neurobil dobrú reklamu. ECAV na Slovensku má dosť múdrych ľudí, ktorí by mohli dôstojne vykonávať funkciu generálneho dozorcu.

A ešte k spojeniu starosta – zborový dozorca. Podľa mňa by funkciu dozorcu v cirkevnom zbore nemal robiť starosta. Vidím v tom stret záujmov. Nemôže predsa súčasne hájiť záujmy cirkvi i obce. Keď vykonáva občiansky sobáš alebo pohreb – vtedy nie je dozorcom? Je  ním iba v nedeľu na službách Božích, prípadne na zasadnutiach cirkevných grémií?

Emília Čameková, Lubina