Vážený brat Holčík, milé sestry Fronková a Koláriková!

Pozorne som si prečítal listy, ktoré ste mi poslali ako obhajobu bývalého generálneho biskupa Júliusa Fila a výčitku mojej nenávisti, zakomplexovanosti, ctižiadosti a závisti voči jeho úspešnej kariére na Slovensku i vo svete.

Ubezpečujem Vás, že moje príspevky na jeho adresu nie sú nenávistné. Moje srdce je naplnené smútkom a ľútosťou. Tiež výčitkou voči sebe samému a nám ostatným, ktorí sme si v našej úprimnej, naivnej zbožnosti ani nepomysleli, že človek, ktorý je agentom zločineckej organizácie ŠtB, si dovolí kandidovať za generálneho biskupa a bude reprezentovať vyše 300 000 evanjelikov augsburského vyznania na Slovensku.

V liste mne adresovanom opisujete jeho zásluhy a to, že sa stal známym. O to je hanba väčšia a nedôvera v ECAV hlbšia.

Pamätám si veľmi živo, ako v roku 2005, keď sa začali zverejňovať mená agentov ŠtB – zločineckej organizácie, ktorá mala za cieľ likvidáciu cirkvi a viery v Boha a zničila mnohým životy a kariéru, – ten, ktorého obhajujete, trápne vyvíjal iniciatívu zastaviť toto zverejňovanie pravdy.

Spomínam si, ako verejne tvrdil, že nič nepodpísal, a o niekoľko dni bolo v novinách zverejnené jeho meno, fotografia i jeho úrad generálneho biskupa – agenta ŠtB.

Brat Holčík, čo myslíte, zvýšilo to dôveryhodnosť ECAV v spoločnosti?

Jeho verejné klamstvo, spolupráca s nepriateľmi cirkvi – zločincami pomohla dôveryhodnosti ECAV?

Mohol byť hrdinom (a ešte nie je neskoro), keby urobil pokánie. Z tisícov agentov som nepočul ani o jednom, že by sa verejne kajal. Zatĺkajú. Dobre boli vycvičení.

Stačilo a stačí uznať svoj hriech. Vyznať ho a oľutovať. Sľúbiť nápravu. Nestalo sa.

Duch Svätý, ktorý spôsobuje pokánie, nebol vpustený do jeho srdca. Inak by o tom vedelo celé Slovensko aj svet, že generálny biskup v. v. Filo učinil pokánie. A mnohí agenti ŠtB, s ním dodnes prepojení, by si mohli povedať: „Nasledujme ho!“ A našli by spásu pre svoje duše.

Brat Holčík, apelujete na moje kňazské povolanie a snažíte sa ma presvedčiť, že mám šíriť lásku a zakrývať hriech.

Dovolím si Vám pripomenúť, že základom evanjelickej teológie je evanjelium a zákon. Presnejšie povedané zákon a evanjelium. Neexistuje odpustenie bez pokánia.

Ježiš Kristus prišiel, aby maril skutky diablove. Moje poslanie kňaza Ježiša Krista sa nemôže líšiť od toho, k čomu ma On povolal. Mojou úlohou je aj napomínať, aj keď príjemnejšie je zvestovať evanjelium a lásku Božiu. Mnohí proroci, ktorí niesli odkaz od Boha – Božie slovo konkrétnemu človeku v postavení, boli vystavení tlaku a niektorí museli aj zahynúť.

Rétorika zastrašovania, ktorá je v P. S. Vášho listu, na mňa neplatí.

Anonymy, ktoré som dostal v minulosti, ktoré mi hrozili vyvraždením mojej rodiny cez zaplatených Ukrajincov, ma dostatočne preverili.

Bolo to za predsedníctva Júliusa Fila a Jána Holčíka. Spomínam si na slova vtedajšieho riaditeľa GBÚ, keď ma vyprevádzal z dvier GBÚ. Spomínal nejaký Kazachstan, Vás a Ukrajincov, ktorí mi zazvonia na dvere. Zrejme to bola iba jeho osobná iniciatíva.

Pokánie, pokánie, pokánie je jediná cesta z marazmu, v ktorom ste Vy a aj Váš spoločník Filo.

Mojou jedinou ambíciou je zostať verným služobníkom Ježiša Krista. Netúžil som ani netúžim po „vyšších“ funkciách.

P. S.
Udávanie, prenasledovanie, zastrašovanie, popieranie základných ľudských práv, vydieranie – to všetko sú zlé činy, zločiny. To nie sú skutky milosrdenstva a lásky.

Nemôžem zabudnúť na katolíckeho kňaza, priviazaného drôtom o radiátor a umučeného na smrť. Toto sú zlo–činy.

Odvolávate sa na 8. Božie prikázanie. Dovolím si Vám pripomenúť prvé: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nebudeš sa im klaňať, nebudeš im slúžiť.“ Komu sa klaňal, komu slúžil agent Filo, aby získal výhody a dosiahol svoju – podľa vás úžasnú, podľa mňa podlú kariéru? Bol to Boží nepriateľ.

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár